Acties

Wij houden jaarlijks verschillende acties om geld in te zamelen voor onze vereniging. Dit is onder andere nodig voor de aanschaf en onderhoud van onze instrumenten.

Oud-ijzeractie
We gaan oud-ijzer ophalen bij mensen thuis.
Meer...

Donateursactie
We gaan op zoek naar donateurs.
Meer...

Anjeractie
We gaan met andere muziekverenigingen uit Sint-Oedenrode collecteren voor het Prins Bernard Cultuur Fonds.
Meer...