Anjeractie

Kunst, cultuur en natuurbehoud verdienen alle steun, zowel vanuit de overheid, alsook vanuit de private sector. Wie de zorg voor cultuur en natuurbehoud behalve als een overheidstaak ook als eigen verantwoordelijkheid beschouwt, kan daar via het Prins Bernhard Cultuurfonds op vele manieren aan bijdragen.

De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival.

Veel muzikale verenigingen uit Sint-Oedenrode (denk aan Theaterkoor Rooi, NJA, Popkoor Novelty etc.) gaan dus jaarlijks op pad om een bedragen op te halen voor het Prins Bernhard Cultuur Fonds. In samenwerking met muziekgroep Antonio gaan wij als harmonie Nijnsel om het jaar op pad voor dit fonds in regio Nijnsel.