Oud - IJzeractie


De initiator van de Oud IJzer-actie is Sjack van Beljouw. Hij heeft deze oorspronkelijk opgestart en tot een groot succes gemaakt. Tegenwoordig zijn bij de organisatie van deze actie meerdere leden betrokken.

Het hele jaar door kan iedereen zich aanmelden die oud ijzer ter beschikking heeft. Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in de zomervakantie) wordt door een drietal leden van de harmonie het oud ijzer opgehaald bij de adressen die aangemeld zijn.

Een maal per jaar hebben wij een ‘Oud IJzer dag’. Iedereen van de harmonie wordt dan gemobiliseerd om oud ijzer op te halen. Op die dag wordt het in de bebouwde kom van Nijnsel bij iedereen opgehaald, voor ijzer buiten Nijnsel worden de adressen bezocht die aangemeld zijn.
  
Voor het aanmelden van oud ijzer: 06-20838667 (Jan Sijbers) of ijzer@kpnmail.nl

De eerstvolgende ophaaldag: zie onder item Agenda